تفاوت بین نردبان‌های کابل و سینی‌های کابل چیست؟

تفاوت بین نردبان‌های کابل و سینی‌های کابل چیست؟

نردبان های کابل برای پشتیبانی از حجم زیاد یا کابل کشی سنگین ترجیح داده می شوند ، به خصوص اگر فاصله های طولانی بین تکیه گاه‌ها وجود داشته باشد .
سینی های کابل به طور معمول علاوه بر پشتیبانی از کابل سبک ، برای ابزارها و لوله کشی ها نیز استفاده می شوند