کاربردهای سینی کابل

مدیر سایت
زمان انتشار: 6 سال پیش

 

 


سینی کابل 

یکی از روشهای کابل کشی استفاده از سینی کابل و نردبان کابل است .از سینی کابل معمولاً در کارخانجات، فضاهای باز صنعتی، زیر سقف‌های کاذب، پالایشگاهها و مراکز نفتی و گازی، مراکز داده ها Data Center و مراکز مخابراتی و مراکز صنعتی استفاده می شود. که با توجه به نوع ساخت و خم‌های متفاوت و همچنین استفاده از ورق فلز ، با ضخامتهای مختلف استفاده آنها را در ابعاد وسیعی امکان پذیر نموده است.

به منظور حفاظت از کابلهای عبوری، انتخاب بهترین مسیر برای کابل‌کشی، سهولت تعمیر، طول عمر بیشتر کابلها و... در سیستمهای انتقال انرژِی از تولیداتی نظیر سینی کابل و نردبان کابل استفاده می شود. در این حالت از سینی‌های فلزی با لعاب گالوانیزه استفاده می شود .به این صورت که پایههای کانال سینی کابل مشبک به وسیله پیچ و مهره در داخل دیوار و روی ستونهای سقف و کارگاه نصب می شود و کابلها روی آن قرار میگیرند سپس به تناسب هر دستگاه یک کابل از روی سینی کابل به طرف پایین کشیده می شود.

تولید سینی کابل و نردبان کابل از ورق‌های گالوانیزه فابریک و یا ورق‌هایی که به روش گالوانیزه گرم در طولهای 2 متر و 3 متر انجام می گرددکه انتخاب آن بستگی به شرایط محیطی استفاده کننده خواهد داشت.

مدیر سایت

توسط مدیر سایت

مدیر سایت

گوگل پلاس

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!