اهمیت و مصارف سینی کابل (۱)

مدیر سایت
زمان انتشار: 5 سال پیش

اهمیت و مصارف سینی کابل

اهمیت و مصارف سینی کابل

" تصور کنید صد یا دویست کابل دیتا و ارتباطی به صورت در هم آمیخته، از فضایی محدود عبور کرده‌اند. شما می‌دانید که یکی از این کابل‌ها در نقطه‌ای با مشکلی مواجه است، دسترسی به آن چگونه خواهد بود؟ آیا پیدا کردن یک کابل به‌خصوص امکان‌پذیر است؟ "

امروزه برای هر متخصصی تقریباً بدیهی است که در اغلب محیط‌ها، با تجمع انواع کابل، از کابل دیتا تا کابل‌های ارتباطی، در فضایی محدود مواجه باشد که یکی از اولین پیش‌نیازهایش نیز، سیستم تهویه‌ی قدرتمند برای کاهش دمای ایجاد شده در این فضای محدود است. 
سینی کابل، یکی از بهترین پاسخ‌ها به این معضل دائمی است. استفاده از سینی‌ کابل، یکی از بهترین شیوه‌ها برای مدیریت تجمع و محافظت از کابل‌هاست که امکان دسته‌بندی و جدا کردن کابل‌‌های دیتا از کابل‌های ارتباطی را نیز ایجاد می‌کند.  بر اساس تعریف NEC، سینی کابل این‌گونه تعریف می‌شود: یونیت یا مجموعه‌ای از یونیت‌ها و اتصالات آن که سازه‌ای برای انتقال امن و حفظ کابل‌ها و داکت‌ها ایجاد می‌کند. بر اساس همین تعریف، داکت، برای محافظت از کابل‌ها در فضایی که به مقصد نهایی می‌رسند، بر روی دیوار نصب و استفاده می‌شود. سینی کابل معمولاً یا متصل به سقف و یا زیر کف کاذب نصب می‌شوند و برای انتقال کابل‌ها از منبع به نقطه‌ی مصرف مورد استفاده قرا می‌گیرند.  

اگر کل مسیر انتقال کابل در یک فضا قرار داشته باشد، معمول است که سینی کابل را در پیرامون محیط کار نصب کنند(اتصالات با زاویه‌ی متناسب برای این کار نیز وجود دارد). معمولاً سینی کابل در ارتفاعی نصب می‌شود که کارگران بتوانند به راحتی از زیر آن عبور کنند، اما نه آن‌قدر بالا که بیش از جد به سقف نزدیک بشود و دسترسی به آن محدود شود. که این خود، پیش‌فرض ما برای ارتفاع سقف را نیز مشخص می‌‌کند.
وقتی سینی کابل در اطراف اتاق نصب شده باشد، کابل‌های برق و دیتا می‌توانند در نقاط مختلفی به سینی کابل وارد یا از آن خارج شوند و پس از طی مصافتی در داکت‌ها، به نقطه‌ی مصرف برسند. برای اتصال داکت‌ها به سینی کابل نیز گیره‌ها و تبدیل‌های مشخصی وجود دارد که داکت را کاملاً به سینی کابل فیکس می‌کند.

مدیر سایت

توسط مدیر سایت

مدیر سایت

گوگل پلاس

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!