سینی کابل در پایگاه داده (Data Center) (بخش دوم)

مدیر سایت
زمان انتشار: 6 سال پیش

سینی کابل در پایگاه داده (Data Center)(۲) 

سینی کابل در پایگاه داده


در شبکه‌های پرسرعت مثل شبکه‌ی پایگاه داده، همیشه خطر آسیب دیدن کابل‌ها و از دست رفتن ارتباط حیاتی بین رایانه‌ها‌ و منابع ذخیره‌سازی اطلاعات وجود دارد. کابل‌های فیبر نوری، که هسته‌ای شیشه‌ای دارند، هم شامل همین مخاطرات می‌شوند. تحت فشار قرار گرفتن و یا تا شدن فیبر نوری به مرور زمان منجر به کاهش کیفیت و یا قطع ارتباط در آن خواهد شد. 
در چنین شرایط حساسی، انتخاب شیوه‌ و ابزار محافظت و انتقال کابل‌ها بسیار حائز اهمیت است. در پایگاه داده، که گاه بیش از پانصد کابل با ابعاد و ظرفیت‌های مختلف از داخل سینی کابل عبور می‌کند، اتصال کابل‌ها به کف سینی کابل و ثبات آن‌ها در طول مسیر بسیار مهم است.سینی کابل با شبکه‌ی تخت (استفاده از مفتول‌های تخت به جای گرد) باعث افزایش تماس و در نتیجه ثبات بیشتر کابل در طول مسیر خواهد شد. 

انشعابات

در اغلب پایگاه‌های داده، مثل شرکت‌ها، لازم است که کابل‌هایی از کابل اصلی جدا شده و به جریان‌های کوچک‌تری بدل شود. علاوه بر این، کابل‌ها از سینی کابل بیرون می‌آیند تا به رک‌ها و یا کابینت‌هایی که رایانه‌ها در آن قرار دارند بپیوندند. سینی کابل باید طوری طراحی شده باشد که در موقع نصب و در مواجهه با موانعی که احیاناً در زیر کف یا در سقف، مثل تجهیزات یا تاسیسات، وجود دارد قابلیت انعطاف داشته باشد. برخی از انواع سینی کابل، طوری طراحی شده‌اند که با باز و بسته کردن بست‌ها و یا به کمک اجزای جانبی، قابلیت تغییر شکل دارند. در پایگاه‌های داده اغلب نیاز است که ابعاد سینی کابل با کاهش حجم کابل‌های عبوری، کاهش پیدا کند. امروز بسیاری از سینی کابل‌های مدرن، ابزار متنوعی برای تغییر ابعاد سینی کابل در اختیار می‌گذارند. این ابزارها که از قبل و در موقع طراحی دیده شده‌اند، به تغییر ابعاد بدون ایجاد گوشه‌های تیز و برنده و در زمانی کوتاه کمک می‌کنند و در مجموع یک‌پارچگی مسیر را حفظ می‌کنند.
 

 

مدیر سایت

توسط مدیر سایت

مدیر سایت

گوگل پلاس

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!