معانی و اختصارات (1)

مدیر سایت
معانی و اختصارات Definitions and Abbreviations
لوازم جانبی قسمتی که برای یک عملکرد تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد ؛ بطور مثال اتصال دو قسمت به یکدیگر، گیره زدن یا نصب روی دیوار، سقف یا دیگر نگهدارنده‌ها، پوشش ها و بست‌های کابلی  Component used for a supplementary function e.g. to join two components
together, clamp or fix to walls, ceilings or other supports, covers and cable
retainers
Accessory 
نگاهدارنده‌های مربوطه نگاهدارنده‌های سفارشی برای سینی کابل و نردبان کابل بجز نگاهدارنده های کانالی BS 6946  Bespoke supports for cable tray and cable ladder other than BS 6946 channel
supports
Associated supports
بست‌های کابل در یک تاسیسات برقی استفاده می‌شود تا کابل‌ها را به نحوی مهار نماید که بتوانند نیرویی که تولید می‌کنند را علاوه بر نیروی تولیدی هنگام اتصالی برق، تحمل کنند. Used within an electrical installation to restrain cables in a manner that can
withstand the forces they generate, including those generated during a short
circuit.
Cable cleats
نردبان کابل اجزای سیستم که برای نگهداشتن کابل استفاده می‌شود و شامل بخش‌های نگهدارنده جانبی است که توسط پله به یکدیگر متصل شده اند.  System component used for cable support consisting of supporting side
members, fixed to each other by means of rungs
Cable ladder
سیستم نردبان کابل جمع آوری (مونتاژ) نگهدارنده‌های کابل که شامل طول نردبان کابل و دیگر بخش‌های سیستم می شود  Assembly of cable supports consisting of cable ladder lengths and other
system components
Cable ladder system
بست های کابل نوعی بست است که بطور خاص برای بستن و مرتب کردن چندین کابل یا سیم به هم یا بستن به سیستم مدیریت کابل استفاده می شود   Is a type of fastener, especially used for binding and organising several cables
or wires together or to a cable management system
Cable ties
سینی کابل

قسمتی از سیستم که برای نگاهداشتن کابل استفاده می‌شود و شامل یک پایه که با قسمت‌های جانبی ترکیب شده، و یا پایه‌ای که به قسمت‌های جانبی متصل شده است. 

نکته: سینی کابل شامل سینی سوراخ دار و توری آهنی است.

 System component used for cable support consisting of a base with
integrated side members or a base connected to side members
Note: cable tray includes perforated tray and wire mesh
Cable tray
سیستم سینی کابل جمع آوری (مونتاژ) نگهدارنده‌های کابل که شامل طول نردبان کابل و دیگر بخش‌های سیستم می شود  Assembly of cable supports onsisting of cable tray lengths and other
system components
Cable tray system
سیستم‌های نگاهدارنده کانالی یک سیستم نگاهدارنده یا ساخنار سبک که معمولا ازبخش‌های کانالی فولادی (استرات)، براکت‌های فولادی، مهره‌های کانال و پیچ‌های مغزی تشکیل شده است.
نکته: سیستم های نگاهدارندهء کانالی با BS 6946 مطابقت دارند .
 
A light structural support system usually consisting of steel channel section
(strut), steel brackets, channel nuts and set screws
Note: channel support systems comply with BS 6946
Channel support systems
ضریب انبساط خطی میزان تغییر در طول هر واحد که در دمایی که با  C-1 نشان داده می‌شود افزایش پیدا می کند. Coefficient of linear The change in length per unit length per unit rise in temperature expressed
expansion in degrees C-1.
Coefficient of linear expansion
شخص ذی صلاح فردی است که برای کاری که بر عهده گرفته دارای دانش فنی کافی، مهارت‌های عملی مربوطه و تجربه است و قادر خواهد بود در هر زمان مانع خطر شده و در صورت اقتضا از صدمات به خود و دیگران ممانعت به عمل آورد . Person who possesses sufficient technical knowledge, relevant practical skills
and experience for the nature of the work undertaken and is able at all times
to prevent danger and, where appropriate, injury to him/herself and others
Competent person
آسیب درارتیاط با مدیریت کابل می‌تواند به معنای شکسته شدن جوشکاری ها ، قسمتهای شدیدا از ظاهر افتاده یا خم شده باشد. With relation to cable management can be represented by broken
welds, severely deformed / buckled sections
Damage
انحنا حرکت کشسانی قسمت که در نتیجه بارگیری بیش از حد بوجود می آید The elastic movement of the section as a result of imposed loading Deflection

 

مدیر سایت

توسط مدیر سایت

مدیر سایت

گوگل پلاس

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!