انتخاب نوع سینی کابل

برای اجرای اصلی سیستم سیم کشی سینی کابل از چه نوع سینی کابل باید استفاده شود ؟
انواع سینی کابل که میتوان آنها را انتخاب نمود شامل نردبان کابل ، تهویه دار یا بدون حفره است . دلایل انتخاب نوع خاصی از سینی کابل چیست ؟
مهندس یا طراح باید نوع سینی کابل را انتخاب کند که دارای ویژگی هایی باشد که به بهترین وجه نیازهای پروژه را برآورده نماید .
برای چند نوع نصب ، کد ملی برق (NEC) نوع سینی کابل مورد استفاده را مشخص می کند :
کابل های هادی تک و کابل های Type MV باید در سینی کابل های نردبانی یا تهویه دار نصب شوند . کابل های هادی تک و کابل های Type MV مجاز نیستند در سینی های کابل بدون حفره نصب شوند .
در کلاس II ، بخش 2 محل های خطرناک (طبقه بندی شده) (گرد و غبار) ، انواع کابل هایی که مجاز به نصب در سینی های کابل هستند باید در نردبان کابل یا سینی های کابل تهویه دارقرار داشته باشند . سینی های کابل بدون حفره مجاز به نصب در مکان های کلاس II ، بخش 2 نیستند [1993 NEC بخش2- (ب)].

سینی کابل نردبان

سینی کابل نردبان برای حدود 75 درصد از تاسیسات سیستم سیم کشی کابل استفاده می شود . این نوع سینی کابل به دلیل ویژگی های بسیار مطلوب آن غالبا مورد استفاده قرار می گیرد.
یک سینی کابل نردبان بدون پوشش حداکثر جریان آزاد هوا در داخل کابل ها را امکان پذیر می کند . این موضوع اجازه می دهد تا گرمای تولید شده در رساناهای کابل از بین برود . در چنین شرایطی حرارت عایق رسانا در کابل های سیستم سیم کشی سینی کابلی که به درستی طراحی شده از حداکثر دمای فعالیت خود فراتر نمی رود . در این صورت کابل ها به دلیل دمای بیش از حد ناشی از فعالیت زودتر از موعد کهنه نمی شوند .
نرده های سینی کابل نردبان بست های مستحکم و مناسبی را برای گره خوردن کابل ها در سینی کابل های غیر افقی یا جایی که باید موقعیت کابل ها در سینی کابل به صورت افقی حفظ شود فراهم می کند . این قابلیت برای نصب کابل های تک رسانا ضروری است. در شرایط گسل (اتصال کوتاه) ، نیروهای مغناطیسی تولید شده توسط جریان گسل ، در صورت عدم اطمینان از اتصال ایمن سینی کابل ، کابلهای تک رسانا را از سینی کابل جدا می کنند .
ممکن است کابل ها از طریق بالا یا پایین سینی کابل از سینی های نردبان کابل خارج یا وارد شوند. در صورت ورود کابلها یا مجرای خروجی ، گیره های سینی کابل ممکن است به صورت عمودی یا معکوس نصب شود تا مجراهای بالای یا پایین مسیر جانبی سینی کابل را مسدود نمایند .

رطوبت نمی تواند در سینی های کابل نردبان جمع شود .

اگر سینی های کابل در جایی نصب شده اند که فضای کار مشکل دارد ، ممکن است دسترسی از طریق قسمت پایینی سینی کابل به تسهیل نصب کابل های با قطر کوچک کمک کند ابزار آلات کنترل ، سیگنال و غیره.
متداول ترین فاصله گذاری برای نرده های سینی کابل نردبان 9 اینچ است . این فاصله گذاری ممکن است برای پشتیبانی از تمام اندازه کابلها استفاده شود . این فاصله برای کابلهای با قطر کوچک Type PLTC و TC مطلوب است زیرا فاصله پشتیبانی به گونه ای است که هیچ افتادگی قابل مشاهده ای از کابل های کوچک بین نرده ها وجود ندارد. فاصله 12 یا 18 اینچی نرده برای کابل تکیه گاهی کافی را فراهم می کند اما ممکن است کمی از افتادن کابل با قطر کوچک در بین نرده ها از نظر زیبایی برای برخی از نصب ها ایراد داشته باشد . حداکثر فاصله مجاز بین تکیه گاه ها برای کابلهای رسانای 0/1 تا 0/4 AWG  9 اینچ است [1993 NEC بخش 318-3(ب)(1) ].

سینی کابل تهویه دار

تنها دلیل انتخاب یک سینی کابل تهویه دار بجای سینی کابل از نوع نردبان ، زیبایی ظاهری است. افتادگی کابل های کوچک قابل مشاهده نیست . سینی کابل تهویه دار از سینی کابل نردبان پشتیبانی بیشتری برای کابل ها ارائه می کند اما این پشتیبانی اضافی قابل توجه نیست . این نوع سینی کابل هیچ تاثیری روی سابقه سرویس کابل ها یا عمر آنها ندارد .

سینی کابل بدون حفره

دلیل اصلی انتخاب سینی کابل بدون حفره (دارای کاور) نگرانی بابت محافظت از EMI / RFI برای مدارهای بسیار حساس است . یک سینی کابل بدون حفرهء استیل با پوشش های فولادی ، در صورت عدم وجود شکاف و سوراخ در نصب به اتمام رسیده ، میزان حفاظت خوبی را فراهم می کند .

سیستم سینی کابل بدون حفره دارای یک نقطه ضعف است زیرا رطوبت می تواند در سینی های کابل به وجود آید . در صورتی که سینی کابل برای محافظت از EMI / RFI استفاده نمی شود ، می توان این مساله را با حفر سوراخ های تخلیهء 4/1 اینچی در قسمت پایین سینی کابل ، در فواصل 3 فوت (در وسط و بسیار نزدیک طرفین) کنترل کرد .

برخی از مهندسان و طراحان سینی های کابل بدون حفره (اغلب با پوشش) را با این عقیده که باید تمام مدارهای الکتریکی کاملاً توسط فلز محصور شوند ، تعریف می کنند . سینی های کابل فقط کابل های پشتیبانی هستند که برای چنین تاسیساتی طراحی شده اند . خرابی کابل ها در سینی های کابل به ندرت اتفاق می افتد . خرابی کابل ها به دلیل مشکلات پشتیبانی کابل در سینی های کابل اصلا وجود ندارد .