مشتری ها


 

نام شرکت: شرکت گروه مپنا

نام پروژه:نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان 

نام مشاوره:شرکت گروه مپنا (توسعه۱)

نام شرکت: شرکت گروه مپنا

نام پروژه:نیروگاه سیکل ترکیبی پرند

نام مشاوره:شرکت گروه مپنا (توسعه۱)

نام شرکت: شرکت گروه مپنا

نام پروژه:نیروگاه سیکل ترکیبی یزد ۲

نام مشاوره:شرکت گروه مپنا (توسعه۱)

نام شرکت: شرکت گروه مپنا

نام پروژه:دیسپاچینگ زنجان 

نام مشاوره:شرکت گروه مپنا (توسعه۱)


نام شرکت: شرکت گروه مپنا

نام پروژه:نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان

نام مشاوره:شرکت گروه مپنا (توسعه۱)


نام شرکت: شرکت گروه مپنا

نام پروژه:دیسپاچینگ ملی

نام مشاوره:شرکت گروه مپنا (توسعه۱)


نام شرکت: شرکت گروه مپنا

نام پروژه:دیسپاچینگ تهران (توانیر)

نام مشاوره:شرکت گروه مپنا (توسعه۱)


نام شرکت: شرکت گروه مپنا

نام پروژه:نیروگاه فردوسی

نام مشاوره:شرکت گروه مپنا (توسعه۱)


نام شرکت: شرکت گروه مپنا

نام پروژه:نیروگاه غرب کارون

نام مشاوره:شرکت گروه مپنا (توسعه۱)

 


نام شرکت: شرکت گروه مپنا

نام پروژه:سوله مرکزی

نام مشاوره:شرکت گروه مپنا (لوکوموتیو)


نام شرکت: شرکت گروه مپنا

نام پروژه:خط 6 مترو تهران

نام مشاوره:شرکت گروه مپنا (ریلی)


نام شرکت:پتروشیمی 

نام پروژه:بندرامام خمینی (سایت 4)

نام مشاوره:پتروشیمی بوعلی سینا


 

نام شرکت:فراب

نام پروژه:کارون4-3

نام مشاوره:فراب


نام شرکت:بهرادین

نام پروژه:تونل نیایش

نام مشاوره:شهرداری تهران


 

نام شرک:نقشه برداری  

نام پروژه:فرودگاه مهرآباد

نام مشاوره:نقشه برداری


نام شرکت:کناف ایران

نام پروژه:کارخانجات کناف ایران

نام مشاوره:کناف ایران

 


نام شرکت:فولاد امیر کبیر 

نام پروژه:فولاد امیرکبیر کاشان

نام مشاوره:فولاد امیرکبیر کاشان


نام شرکت:ماموت

نام پروژه:کارخانجات ماموت

نام مشاوره:ماموت


نام شرکت:پالایش نفت بندرعباس

نام پروژه:پالایش نفت بندرعباس

نام مشاوره:پالایش نفت بندرعباس


نام شرکت:پتروشیمی دماوند

نام پروژه:سایت عسلویه

نام مشاوره:پتروشیمی دماوند


 

نام شرکت:لاله پارک ناب

نام پروژه:هتل لاله تبریز

نام مشاوره:لاله پارک ناب


نام شرک:مبین سازه پارند

نام پروژه: پروژه جردن

نام مشاوره:مبین سازه پارند


نام شرکت:فراب

نام پروژه:خط 7 مترو تهران

نام مشاوره:فراب


نام شرکت:فراب

نام پروژه:نیروگاه داریان

نام مشاوره:فراب


نام شرکت:پروژه صدر

نام پروژه:ساختمان پل صدر

نام مشاوره:پروژه صدر


نام شرکت:رکیندژ

نام پروژه:ساختمان آرژانتین

نام مشاوره:رکیندژ


نام شرکت:هتل بزرگ تهران

نام پروژه:هتل بزرگ تهران

نام مشاوره:هتل بزرگ تهران

 


نام شرکت:عمران پارس

نام پروژه: پرشین نگین صدرا

نام مشاوره:عمران پارس


نام شرکت:کنترل قدرت

نام پروژه:فولاد زرند

نام مشاوره:کنترل قدرت


نام شرکت:شهراب

نام پروژه:شهراب

نام مشاوره:شهراب

 


نام شرکت:صنایع یامهدی

نام پروژه:صنایع یا مهدی

نام مشاوره:صنایع یا مهدی


نام شرک:ماشین سازی اراک

نام پروژه:ماشین سازی اراک

نام مشاوره:ماشین سازی اراک


نام شرکت:هروی سنتر

نام پروژه:پروژه سیتی سنتر هروی

نام مشاوره:هروی سنتر


نام شرکت:ندا انفورماتیک

نام پروژه:ندا انفورماتیک

نام مشاوره:ندا انفورماتیک


نام شرکت:یاس شرق

نام پروژه:شاپینگ سنتر یاس شرق

نام مشاوره:یاس شرق


نام شرکت:بافستان

نام پروژه: کارخانجات بافستان

نام مشاوره:بافستان


نام شرکت:بیمارستان علی اصغر

نام پروژه:بیمارستان علی اصغر

نام مشاوره:بیمارستان علی اصغر


نام شرکت:پژوهشگاه نفت

نام پروژه:ساختمان مرکزی

نام مشاوره:پژوهشگاه نفت


نام شرکت:سیمان سپاهان

نام پروژه:سیمان سپاهان

نام مشاوره:سیمان سپاهان


نام شرکت:سولار صنعت سبز

نام پروژه:سولار صنعت سبز

نام مشاوره:سولار صنعت سبز


 

نام شرکت:طرح و بازرسی

نام پروژه:ایستگاه تقویت فشارگاز پتاوه 4

نام مشاوره:مهندسی قدس نیرو


 

نام شرکت:طرح وتوسعه شبکه های نوری

نام پروژه:طرح و توسعه شبکه های نوری

نام مشاوره:طرح و توسعه شبکه های نوری


نام شرکت:بیمارستان آرمان

نام پروژه:بیمارستان آرمان

نام مشاوره:بیمارستان آرمان


 

نام شرکت:آپتوس ایران

نام پروژه:ساختمان بانک ملت

نام مشاوره:آپتوس ایران


نام شرکت:نفت پاسارگاد

نام پروژه: ماهشهر-بندر امام خمینی

نام مشاوره:نفت پاسارگاد


نام شرکت:سکاف

نام پروژه: نیروگاه گازی جهرم

نام مشاوره:سکاف


نام شرکت:سیمان هرمزگان

نام پروژه: کارخانه

نام مشاوره:سیمان هرمزگان


نام شرکت:برج پارس

نام پروژه: ساختمان مرکزی بیمه

نام مشاوره:برج پارس


 

نام شرکت:آرمه نو

نام پروژه: ساختمان مرکزی ایرانسل

نام مشاوره:آرمه نو


نام شرکت:نفت پاسارگاد

نام پروژه:پالایش قیر آبادان

نام مشاوره:نفت پاسارگاد


 

نام شرکت:سیناژن

نام پروژه:کارخانه داروسازی

نام مشاوره:سیناژننام شرکت:سیمان شهرکرد

نام پروژه:سیمان شهرکرد

نام مشاوره:سیمان شهرکرد


نام شرکت:سیمان هگمتان

نام پروژه:سیمان هگمتان

نام مشاوره:سیمان هگمتان


نام شرکت:ایران رامپ

نام پروژه:ایران رامپ

نام مشاوره:ایران رامپ


نام شرکت:فیبر آریا

نام پروژه:فیبر آریا

نام مشاوره:فیبر آریا


نام شرکت:بیمارستان نیکان غرب

نام پروژه:بیمارستان نیکان غرب

نام مشاوره:بیمارستان نیکان غرب


نام شرکت:بهمن موتور

نام پروژه:بهمن موتور

نام مشاوره:بهمن موتور


نام شرکت:سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

نام پروژه:سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

نام مشاوره:سازمان میراث فرهنگی و گردشگری


نام شرکت:پژوهشگاه فضایی

نام پروژه:پژوهشگاه فضایی

نام مشاوره:پژوهشگاه فضایی


نام شرکت:یخچال سازی هیمالیا

نام پروژه:یخچال سازی هیمالیا

نام مشاوره:یخچال سازی هیمالیا

 


 

نام شرکت:پشتیبانی منطقه سه ذوالفقار

نام پروژه:پشتیبانی منطقه سه ذوالفقار

نام مشاوره:پشتیبانی منطقه سه ذوالفقار


نام شرکت:گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان

(مانا)

نام پروژه:گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان

(مانا)

نام مشاوره:گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان

(مانا)


 

نام شرکت:هوایار

نام پروژه:نیروگاه طوس

نام مشاوره:هوایار


 

نام شرکت:دانشگاه تهران

نام پروژه:دانشگاه تهران

نام مشاوره:دانشگاه تهران


نام شرکت:پلیس مبارزه با مواد مخدر

نام پروژه:پلیس مبارزه با مواد مخدر

نام مشاوره:پلیس مبارزه با مواد مخدر


نام شرکت:پروژه شاندیز

نام پروژه:مشهد

نام مشاوره:پروژه شاندیز


نام شرکت:دادگستری

نام پروژه:ساختمان مرکزی

نام مشاوره:دادگستری


نام شرکت:تولید مواد اولیه داروپخش

نام پروژه:کارخانه

نام مشاوره:شرکت تولید مواد اولیه دارئپخش


نام شرکت:داروخانه دانشکده داروسازی 13آبان

نام پروژه:داروخانه دانشکده داروسازی 13آبان

نام مشاوره:داروخانه دانشکده داروسازی 13آبان


نام شرکت:فرش تمدن

نام پروژه:کارخانه

نام مشاوره:فرش تمدن


نام شرکت:مسجد بقیه الله

نام پروژه:مسجد بقیه الله

نام مشاوره:مسجد بقیه الله


نام شرکت:سامسونگ

نام پروژه:کارخانه

نام مشاوره:سامسونگ


نام شرکت:ارگ بم

نام پروژه:ارگ بم

نام مشاوره:ارگ بم


نام شرکت:پلیمر تهران

نام پروژه:کارخانه

نام مشاوره:پلیمر تهران


نام شرکت:جهان پلیمر شیلاو

نام پروژه:جهان پلیمر شیلاو

نام مشاوره:جهان پلیمر شیلاو


نام شرکت:لوله و پوشش سلفچگان

نام پروژه:کارخانه

نام مشاوره:لوله و پوشش سلفچگان


نام شرکت:ottc

نام پروژه:ottc

نام مشاوره:ottc


نام شرکت:viko

نام پروژه:viko

نام مشاوره:viko


نام شرکت:باغ بهار الهیه

نام پروژه:برج مرکزی

نام مشاوره:باغ بهار الهیه


نام شرکت:فکور صنعت

نام پروژه:زغال شویی البرز

نام مشاوره:فکور صنعت


نام شرکت:تله صنعت

نام پروژه:بیمارستان بقیه الله

نام مشاوره:تله صنعت


نام شرکت:فرآورده های تزریق ایران

نام پروژه:کارخانه

نام مشاوره:فرآورده های تزریق ایران


نام شرکت:دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

نام پروژه:دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

نام مشاوره:دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله


نام شرکت:آو

نام پروژه:آو

نام مشاوره:آو


نام شرکت:کار اندیشه

نام پروژه:کار اندیشه

نام مشاوره:کار اندیشه


نام شرکت:صنایع سنگ آروین نطنز

نام پروژه:صنایع سنگ آروین نطنز

نام مشاوره:صنایع سنگ آروین نطنز


نام شرکت:مهندسی آفتاب پاسارگاد

نام پروژه:مهندسی آفتاب پاسارگاد

نام مشاوره:مهندسی آفتاب پاسارگاد


نام شرکت:رویال پلاستیک

نام پروژه:رویال پلاستیک

نام مشاوره:رویال پلاستیک


نام شرکت:سام ابزار

نام پروژه:سام ابزار

نام مشاوره:سام ابزار


نام شرکت:فرآیند کاو

نام پروژه:فرآیند کاو

نام مشاوره:فرآیند کاو


نام شرکت:خاتم الاوسیا

نام پروژه:خاتم الاوسیا

نام مشاوره:خاتم الاوسیا


نام شرکت:زرین پوشش جم

نام پروژه:زرین پوشش جم

نام مشاوره:زرین پوشش جم


نام شرکت:چانت

نام پروژه:چانت

نام مشاوره:چانت


نام شرکت:استارت الکتریک

نام پروژه:استارت الکتریک

نام مشاوره:استارت الکتریک


نام شرکت:مهندسی توان گستر

نام پروژه:مهندسی توان گستر

نام مشاوره:مهندسی توان گستر


نام شرکت:مهندسی ماهان

نام پروژه:مهندسی ماهان

نام مشاوره:مهندسی ماهان


نام شرکت:خدمات فنی رانا

نام پروژه:خدمات فنی رانا

نام مشاوره:خدمات فنی رانا


نام شرکت:کارستان

نام پروژه:کارستان

نام مشاوره:کارستان


نام شرکت:تکامل نیرو

نام پروژه:تکامل نیرو

نام مشاوره:تکامل نیرو


نام شرکت:فاراد رایانه پرداز

نام پروژه:فاراد رایانه پرداز

نام مشاوره:فاراد رایانه پرداز


نام شرکت:مهرمینا الکتریک

نام پروژه:مهرمینا الکتریک

نام مشاوره:مهرمینا الکتریک


نام شرکت:پروژه آفتاب مهر

نام پروژه:پروژه آفتاب مهر

نام مشاوره:پروژه آفتاب مهر


نام شرکت:هوشمند شرق

نام پروژه:هوشمند شرق

نام مشاوره:هوشمند شرق


نام شرکت:زیبا چوب برکت

نام پروژه:زیبا چوب برکت

نام مشاوره:زیبا چوب برکت


نام شرکت:مهرنور

نام پروژه:مهرنور

نام مشاوره:مهرنور


نام شرکت:اطلس نیرو

نام پروژه:اطلس نیرو

نام مشاوره:اطلس نیرو


نام شرکت:آمایش

نام پروژه:آمایش

نام مشاوره:آمایش


نام شرکت:گنجینه توس

نام پروژه:گنجینه توس

نام مشاوره:گنجینه توس


نام شرکت:جم صنعت کاران

نام پروژه:جم صنعت کاران

نام مشاوره:جم صنعت کاران


نام شرکت:حمید صنعت فرد

نام پروژه:حمید صنعت فرد

نام مشاوره:حمید صنعت فرد


نام شرکت:رسیس سزه آسیا

نام پروژه:رسیس سازه آسیا

نام مشاوره:رسیس سازه آسیا


نام شرکت:مهندسی دنیای برق

نام پروژه:مهندسی دنیای برق

نام مشاوره:مهندسی دنیای برق


نام شرکت:رعد تابان

نام پروژه:رعد تابان

نام مشاوره:رعد تابان


نام شرکت:صنایع شیشه فقیهی

نام پروژه:صنایع شیشه فقیهی

نام مشاوره:صنایع شیشه فقیهی


نام شرکت:پرتو انرژی پرسیا

نام پروژه:پرتو انرژی پرسیا

نام مشاوره:پرتو انرژیی پرسیا


نام شرکت:تابش

نام پروژه:تابش

نام مشاوره:تابش


نام شرکت:عمران گستر قائم

نام پروژه:عمران گستر قائم

نام مشاوره:عمران گستر قائم


نام شرکت:آریانیر

نام پروژه:آریانیر

نام مشاوره:آریانیر

 


نام شرکت:روهین تراش

نام پروژه:روهین تراش

نام مشاوره:روهین تراش

 


نام شرکت:مهندسی خطوط و لوله توانا

نام پروژه:مهندسی خطوط و لوله توانا

نام مشاوره:مهندسی خطوط و لوله توانا

 


نام شرکت:مهندسی و برق کنترل و ابزار دقیق ایده

نام پروژه:مهندسی و برق کنترل و ابزار دقیق ایده

نام مشاوره:مهندسی و برق کنترل و ابزار دقیق ایده

 


نام شرکت:باروبن

نام پروژه:باروبن

نام مشاوره:باروبن

 


نام شرکت:پایه گذاران صنعت راهبردی

نام پروژه:پایه گذاران صنعت راهبردی

نام مشاوره:پایه گذاران صنعت راهبری

 


نام شرکت:موج پردازان البرز

نام پروژه:موج پردازان البرز

نام مشاوره:موج پردازان البرز

 


نام شرکت:الکترونیک افراز آزما

نام پروژه:الکترونیک افراز آزما

نام مشاوره:الکترونیک افراز آزما

 


نام شرکت:مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

نام پروژه:مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

نام مشاوره:مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

 


نام شرکت:گوزل ساز

نام پروژه:گوزل ساز

نام مشاوره:گوزل ساز

 


نام شرکت:صنعتی عمران تهویه

نام پروژه:صنعتی عمران تهویه

نام مشاوره:صنعتی عمران تهویه

 


نام شرکت:آسال آرا

نام پروژه:آسال آرا

نام مشاوره:آسال آرا

 

 

 

 


آلبوم: رزومه کاری

تصاویر پروژه های اجرا شده سینی و نردبان کابل توسط شرکت سازه توان آژند (ساتا)