تبدیل به راست نردبان کابل

تبدیل به راست نردبان کابل


اطلاعات کالا: تبدیل به راست نردبان کابل
  • طول 100
  • ضخامت 2~1
  • ارتفاع 40~200
  • جنس HD & CD