رایزر خارجی نردبان کابل

رایزر خارجی نردبان کابل


اطلاعات کالا: رایزر خارجی نردبان کابل
  • طول 100
  • ضخامت 2~1
  • ارتفاع 40~200
  • جنس HD & CD