زانویی 90 درجه نردبان کابل

زانویی 90 درجه نردبان کابل


اطلاعات کالا: زانویی 90 درجه نردبان کابل
  • طول 100
  • ضخامت 2~1
  • ارتفاع 40~200
  • جنس HD & CD