نردبان کابل

نردبان کابل دارای دو فرم چهار خم و شش خم


اطلاعات کالا: نردبان کابل
  • طول 100
  • ضخامت 2~1
  • ارتفاع 40~200
  • جنس HD & CD