چهار راهی نردبان کابل

چهار راهی نردبان کابل 


اطلاعات کالا: چهار راهی نردبان کابل
  • طول 100
  • ضخامت 2~1
  • ارتفاع 40~200
  • جنس HD & CD