نمایش مطالب با تگ محافظت از کابل‌ها

سینی کابل در پایگاه داده (Data Center) (بخش سوم)

سینی کابل در پایگاه داده (Data Center)(۳)    تصمیم درباره‌ی این‌که انتقال کابل‌ها از طریق سقف یا کف کاذب انجام ‌شود، به ویژگی‌های مکانی و دیگر جزئیات وابسته است اما به طور کلی، عملکرد سینی کابل به عنو...