نمایش مطالب با تگ صنعت برق ايران

حضور سازه توان آژند (ساتا) در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق و الکترونیک

    نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتی و تجاري ايران در اين حوزه كه سالانه با حضور جمع كثيری از شركتهاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنعت برق برپا مي گردد فرصت بسيار مغتنمي است تا شركتهاي ف...