نمایش مطالب با تگ ورق‌های گالوانیزه فابریک

کاربردهای سینی کابل

    سینی کابل  یکی از روشهای کابل کشی استفاده از سینی کابل و نردبان کابل است .از سینی کابل معمولاً در کارخانجات، فضاهای باز صنعتی، زیر سقف‌های کاذب، پالایشگاهها و مراکز نفتی و گازی،&nb...