نمایش مطالب با تگ کابل‌های کنترل

نردبان کابل، مزایا و ویژگی‌ها

نردبان کابل، مزایا و ویژگی‌ها  برای محافظت از 75% سیم‌کشی‌ها از نردبان کابل استفاده می‌شود. نردبان کابل خود، نوعی از سینی کابل است و برای نصب سینی کابل نیز از آن استفاده می‌شود. علت اصلی، مزایای متعدد و...

برای چه کابل‌هایی می‌توانیم از سینی کابل استفاده کنیم؟

کارفرما می‌بایست قبل از طراحی سیستم توزیع، مشخصات کابل‌ها را با تولیدکننده کنترل کند تا مطمئن شود با شرایط محیطی، طراحی مدار و استانداردها و قوانین تطابق دارد. نوع TC که مدت زیادی است که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گی...