تور 10 روزه آموزش جلاتو در کشور ایتالیا - 18 تا 27 شهریورماه 1393

 

  • تور 10 روزه آموزش جلاتو در کشور ایتالیا

  • شهریورماه 1393

  • کشور ایتالیا - شهر Rovigo - مدرسه بستنی Artigeniale

  • مدرس: استاد فیلیپو زامپیرون

  • برنامه زمانی دوره برگزار شده:

 

زمان
مطالب آموزشی
توضیحات
روز اول 18 شهریورماه
ورود به ایتالیا (فرودگاه Malpensa در شهر Milan) و حرکت به سمت شهر Rovigo
-
روز دوم تا چهارم
کارگاه آشنایی با اصول و مبانی مرتبط با بستنی صنعتی Artisan Gelato
شامل مبانی تئوری و عملی (8 ساعت آموزش در هر روز)
روز پنجم
بازدید از شهر تاریخی Venice
استراحت بین دوره و آشنایی با فرهنگ سنتی و اصیل ایتالیایی؛ بازدید از یکی از زیباترین شهرهای توریستی دنیا
روز ششم
استراحت بین دوره
-
روز هفتم تا نهم
ادامه کارگاه آشنایی با اصول و مبانی مرتبط با بستنی صنعتی Artisan Gelato
شامل مبانی تئوری و عملی (8 ساعت آموزش در هر روز)
روز دهم 27 شهریورماه
حرکت به سمت فرودگاه Malpensa و بازگشت به تهران
-

 

 


آلبوم: تور 10 روزه آموزش جلاتو در کشور ایتالیا - 18 تا 27 شهریورماه 1393