تور 15 روزه آموزش جلاتو در کشور ایتالیا - بهمن ماه 1390

 

  • تور 15 روزه آموزش جلاتو

  • بهمن ماه 1390

  • دانشگاه بستنی Carpigiani ایتالیا - شهر Bologna

  • مدرس: استاد لوییجی پروچی

 


آلبوم: تور 15 روزه آموزش جلاتو در کشور ایتالیا - بهمن ماه 1390