دوره جامع آموزش جلاتو - 20 تا 24 دیماه 1394

 

  • دوره 5 روزه جامع آموزش جلاتو

  • دیماه 1394

  • دانشگاه شهید بهشتی تهران

  • مدرس: استاد پائولو کاپلینی از ایتالیا

 


آلبوم: دوره جامع آموزش جلاتو - 20 تا 24 دیماه 1394