نمایش مطالب با تگ براکت

لوازم جانبی سبد سینی کابل

سینی‌های کابل اجزای فلزی‌ای هستند که در سیم‌کشی ساختمان‌ها برای پشتیبانی از کابل‌های عایق‌بندی شده استفاده می‌شوند. آنها گزینه دیگری برای سیم کشی باز یا سیستم های لولۀ برق ارائه می دهند و برای مدیریت کابل در سا...