نمایش مطالب با تگ سینی کابل کانالی

هدف، مزایا، معایب انواع سینی‌های کابل

هدف، مزایا، معایب انواع سینی‌های کابل   سیستم های سینی کابل جایگزینی برای سیم کشی ها و محافظ های الکتریکی هستند که کابل‌ها را به طور کامل محصور می کنند. سینی‌های کابل قادر به پشتیبانی از انواع سیم کشی ها هستند; مانند ...

سینی‌های کابل با تغییر نیازها سازگار می شوند

سیستم های سینی کابل متشکل از بخش ها و اتصالات مرتبط هستند که سیستم توزیع سازه ای مستحکمی را برای پشتیبانی از کابل کشی در داخل ساختمان تشکیل می دهند. سینی‌های کابل اغلب به دلیل دسترسی و توانایی سازگاری با تغییرات، به سیستم های لوله ای محافظت...

چرا درخواست برای سیستم های سینی کابل رو به افزایش است ؟

  چرا درخواست برای سیستم های سینی کابل رو به افزایش است ؟ بدون شک سینی های کابل در سراسر جهان در هدایت و مرتب‌سازی کابل‌های برق چه در زمینه‌های تجاری و چه غیر تجاری مورد استفاده قرار می گیرند. در دفاتر تجاری جدید ...