cabletray-sata

فرآیند آبکاری مداوم برای محصولات ورق فولادی

برای تهیه نردبان و سینی کابل از ورقهای فولادی استفاده می شود که فرآیند ابکاری ورق فولادی از همان اصل اساسی استفاده می کند که برای تزیِینی معمولی استفاده می شود. با این حال، فرآیند ورق فولادی از این جهت متفاوت است که پوشش آبکاری شده با عبور نوار با سر ...